Restauratie

Onderzoek

Zo'n iconisch gebouw als het Maison Hannon moet met de grootste zorg worden behandeld. Ten eerste, uit respect voor de ambachtslieden van het gebouw, die tot de beste van hun tijd behoorden en ook door Victor Horta werden ingeschakeld om zijn meesterwerken te creëren… Ten tweede, omdat we zeer goed gedocumenteerd zijn over de fasen van de bouw en de gemaakte keuzes: boekhoudkundige facturen, oude en meer recente foto's, stratigrafische onderzoeken informeren en vullen elkaar aan... We hebben zelfs informatie over het vermogen van de gloeilampen en de radiatormodellen. Een dergelijk corpus is vrij zeldzaam en vereist dat we de tijd nemen om het samen te stellen en te interpreteren. 

Daartoe hebben wij besloten om voor elk type afwerking of element een team van specialisten samen te stellen om de waarheidsgetrouwheid zo dicht mogelijk te benaderen en zo academisch en veldonderzoek te combineren. In die zin is dit huis een experimenteel veld om het art nouveau tijdperk te begrijpen en verder te definiëren. De dialoog tussen ambacht en onderzoek blijft een centraal punt.

Restauratie?

Toen de gemeente en het Gewest besloten hun krachten te bundelen om het huis toegankelijk te maken voor het publiek, was de restauratie van de site niet noodzakelijk het hoofddoel van het project. Dit kwam vooral omdat het gebouw nog niet zorgvuldig was bestudeerd. De keuze was allereerst om er een museum van te maken.  Gezien de rijkdom aan bronnen over het gebouw en het echtpaar, drong zich geleidelijk een restauratie naar de authentieke staat aan. Dit neemt natuurlijk wel wat tijd in beslag, wij hebben er daarom voor gekozen om het publiek bij dit lange proces te betrekken, hetgeen ook een dieper inzicht in het huis en de art nouveau technieken mogelijk maakt. In die zin zal het huis niet statisch zijn. Bovendien zal de eerste verdieping, die nog naar zijn oorspronkelijk staat moet worden hersteld, gebruikt worden als tentoonstellingsruimte. Er zullen expo’s te ontdekken zijn over de Belgische art nouveau en hoe deze in dialoog staat met de Franse kunst en het symbolisme.

Het publiek erbij betrekken

en betekenis geven

Bij de opening op 1 juni 2023 zal dus een eerste restauratiefase zijn afgerond: de salon, de ontvangstruimte en het trappenhuis zullen in hun oorspronkelijke glorie zijn hersteld. Een tweede restauratiecampagne, in de vorm van een work in progress (d.w.z. een zachte restauratie die het gebouw voor het publiek toegankelijk houdt), zal worden uitgevoerd tot 2030, het jaar van het tweehonderdjarig bestaan van België. Een deel van de ticketprijs wordt gebruikt om deze restauratie te financieren.

Deze restauratiefasen zullen het mogelijk maken het publiek bewust te maken van de verschillende aspecten en beroepen van het erfgoed. Er zullen aangepaste bemiddelingen (bezoeken, conferenties, workshops) worden aangeboden over glas-in-lood, geschilderde decoraties, de technologische overgang van technieken (gas, elektriciteit, verwarming, enz.), enz. Het is vooral de bedoeling het publiek bij de restauratie te betrekken en voorrang te geven aan betekenis boven contemplatie. 

Het eerste evenement vindt plaats in januari 2023. Gedurende twee zondagen is de bouwplaats open voor het publiek om te begrijpen hoe een gebouw wordt gerestaureerd, met gidsen en een vakvrouw, Katrien Mestaegh, glazenierster. 

Tegelijkertijd geniet de vzw Maison Hannon van een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. Dankzij deze erkenning is elke gift van meer dan 40 € per jaar fiscaal aftrekbaar tegen 45%. Elke gift telt voor Maison Hannon vzw. Dankzij u kan de vereniging, die belast is met het beheer van het gebouw, in de mate van het mogelijke de restauratie en de verspreiding van dit juweel van de Belgische art nouveau uitvoeren.

Koning Boudewijnstichting rekening: BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1
Gestructureerde communicatie: 623/3764/90051

Dank u voor uw vrijgevigheid!

 

 

Uitdaging

De heersende restauratiefilosofie is er een van omkeerbaarheid en duurzaamheid. Omkeerbaarheid is de basis van elke restauratie om het gebouw niet blijvend te veranderen en het in de best mogelijke staat door te geven aan toekomstige generaties. Restauratie kan echter niet om andere hedendaagse vraagstukken heen, zoals het energievraagstuk. De integratie van deze overwegingen in de restauratie biedt een nieuwe duurzaamheid aan de restauratie: wanneer de oorspronkelijke elementen niet meer bestaan, lijkt het ons belangrijk de situatie te optimaliseren door kwalitatieve en omkeerbare ingrepen, zodat we in de komende jaren kunnen beginnen aan het uitvoeren van verbeteringen. Als bij de instandhouding van het erfgoed de centrale vraag van de overdracht blijft bestaan, moet de opneming ervan op lange termijn ook duurzaam zijn.